Prečo ma voliť

1. Aká je Vaša motivácia kandidovať do MZ?

Dianie v Rači sa ma bezprostredne týka a nie je mi ľahostajné, čo sa okolo mňa deje. Mojou motiváciou kandidovať za poslanca MZ je moja nespokojnosť. Nie som stotožnený so všetkým, čo sa v Rači deje a túto nespokojnosť vnímam aj vo svojom okolí. Ako poslanec budem mať väčšiu možnosť pomáhať pri rozvoji a zveľaďovaní Rače. Motivuje ma aj podpora rodiny, priateľov, známych a aj ľudí, s ktorými som sa pri zbieraní podpisov potrebných na podporu mojej kandidatúry stretol prvýkrát. V Rači žijem od narodenia, a preto je môj záujem osobný a úprimný.

2. Aké problémy chcete ako poslanci riešiť?

Predovšetkým problémy, ktoré sa týkajú bežného života v Rači, a ktoré pociťujem aj osobne. Rovnako aj problémy, ktoré ako podnety vyjadrili občania pri zbere podpisov na podporu
mojej kandidatúry. Rád však podporím každý rozumný a prospešný návrh.

Osobne ma trápia najmä problémy:

 • s parkovaním a absencia regulácie odstavných plôch,
 • neprimeranej výstavby nových bytov k existujúcej infraštruktúre,
 • logistiky rozdelenia poskytovateľov zdravotníckych služieb, ktorí by podľa môjho názoru mali byť v jednej budove,
 • nevyužitia Nemeckého kultúrneho domu a zle nastavenej finančnej politiky jeho nájmu,
 • žalostného stavu služieb a nevyužitých možností zatraktívnenia račianskeho kúpaliska.

Osobne mi chýba a podporím:

 • priestor „srdce Rače“, kde by bol park, posedenie, športovisko, pohostenie,
 • budovanie podzemných parkovísk so zelenými strechami,
 • zefektívnenie komunikácie s miestnym úradom (využitie možností internetu),
 • viac kultúrno spoločenských podujatí a aktivít,
 • obnovenie požiarnej zbrojnice a podujatí požiarnikov pre verejnosť,
 • zatraktívnenie Rače ako turistického prostredia,
 • dobudovanie cyklotrás vrátane podpory umiestnenia staníc pre tzv. „bikesharing“,
 • vytvorenie ochotníckeho divadla.

3. Čo ste doteraz urobili pre Raču a jej obyvateľov?

V rámci právnej poradne cez našu kanceláriu, ale aj poradne zriadenej v roku 2014 cez portál racan.sk poskytujem právne rady a právnu pomoc pri riešení rôznorodých problémov občanov, ktoré ich trápia.

Okrem uvedeného som 5 rokov pôsobil ako člen dozornej rady a toho času pôsobím ako člen výboru Urbáru Rača, pozemkového spoločenstva, kde sa venujem urbárskej problematike. Pomáham pri riešení všetkých záležitostí týkajúcich sa fungovania spoločenstva Urbár Rača a pozemkov patriacich do správy Urbáru Rača, najmä lesov, ktoré voľne využíva široká verejnosť z Rače a jej blízkeho okolia.

4. Prečo by voliči mali voliť práve Vás?

Svoj pracovný čas trávim riešením problémov iných. V prípade zvolenia za poslanca MČ Rača by som robil to, čo je v podstate aj mojim poslaním v rámci advokátskej praxe, avšak v tomto prípade nie ako advokát pre klientov, ale ako zvolený zástupca pre obyvateľov Rače.

Mám skúsenosti s riadením advokátskej kancelárie a v rámci advokácie poskytujem rady v riadení iných slovenských aj zahraničných spoločností. Samospráva síce nie je firma, ale má s ňou spoločný cieľ, a to dosiahnutie pozitívnych výsledkov zo svojej činnosti pre ľudí, ktorým je primárne určená.

Ako advokát sa musím vyznať v širokej škále právnej problematiky, pričom svoje vedomosti a odbornosť by som mohol ako poslanec využiť na prospech všetkých.

Prioritou sú občania – voliči, nie politická strana, keďže moja práca nepodlieha žiadnej straníckej kontrole. Preto kandidujem ako nezávislý kandidát.