JUDr. Marián Vulgan

nezávislý kandidát bez straníckej príslušnosti a politickej minulosti

Volám sa Marián Vulgan a v nadchádzajúcich komunálnych voľbách sa uchádzam o vašu dôveru ako nezávislý kandidát na poslanca mestskej časti Bratislava-Rača, volebný obvod č. 1.

Ak aj vy chcete, aby bola Rača spravovaná hospodárne a transparentne, aby sa v Rači udržiavala a zvyšovala kvalita života, aby sa v Rači zaviedli jasné pravidlá parkovania s prihliadnutím na jej obyvateľov a aby mali obyvatelia Rače možnosť podieľať sa na rozhodovacom procese, potom vyjadrite váš názor v najbližších voľbách do orgánov samosprávy a v sobotu 10. novembra krúžkujte č. 39.

blockimage

Volebné miestnosti sa otvárajú o

Pozrite si hlavné body môjho programu » Moje priority