Prečo kandidujem

Pre kandidatúru na poslanca MČ Rača som sa rozhodol preto, aby som prispel svojimi znalosťami a skúsenosťami k zastupovaniu záujmov Rače a jej obyvateľov, najmä, aby

  • problémy Rače a jej obyvateľov boli riešené s náležitou starostlivosťou a odbornosťou,
  • zmluvy, ktoré Rača uzatvorí, boli pre ňu výhodné,
  • hospodárenie s financiami Rače bolo úsporné,
  • zahusťovanie Rače novými projektmi nepoškodzovalo životnú úroveň jej obyvateľov.

Ako človek a aj ako advokát si ctím zákon a dodržiavam Ústavu Slovenskej republiky, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, etiku, základné práva a slobody a snažím sa ich svedomito plniť. Chcem sa pričiniť o to, aby sa dodržiavali aj u nás v Rači.

Kandidujem ako občiansky kandidát bez politickej minulosti a straníckej príslušnosti, v komunálnej politike som doteraz nepôsobil, som bezúhonný a bez záväzkov voči štátu. Politiku vnímam ako správu vecí verejných.